управител инж. Артур Сулинаджиев
Екскалибур ЕООД
Геодезия и кадастър - Смолян

Вертикално планиране

     Проектът за вертикално планиране се разработва въз основа на следните изходни материали:

  • Геодезическа снимка, изработена от фирмата в пр.(М 1:250);
  • Генерален план за обекта;
  • Архитектурни чертежи за обекта.

     С този проект се определя котата на нулевия цикъл на сградата, решени са пространствата около нея в чертеж вертикална планировка. 

     В чертеж картограма на земните маси се дават детайли на настилката и обобщена количествена сметка за обекта. 

     Площадката е проектирана както в изкоп, така и в насип.