управител инж. Артур Сулинаджиев
Екскалибур ЕООД
Геодезия и кадастър - Смолян

Трасиране

     За нуждите на трасирането се изработва трасировъчен план на обекта и се прилага трасировъчен карнет, даващ възможност за трасиране на сградата, която ще се строи и всички елементи, предмет на благоустрояването. 

     За трасирането се използват работни точки, в непосредствена близост до обекта.