управител инж. Артур Сулинаджиев
Екскалибур ЕООД
Геодезия и кадастър - Смолян

За нас

        Екскалибур ЕООД извършва услуги в сферата геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. Фирмата ни разполага с опитни и квалифицирани кадри, които са се доказали като компетентни и надеждни при изпълнението на нашите поръчки. 

       Основните дейности, с които се занимава Екскалибур ЕООД са:

  • геодезически замервания;
  • изработване на кадастрални карти;
  • трасиране на имоти;
  • регулация;
  • вертикално планиране;
  • изследване на деформации;
  • GPS измервания.