управител инж. Артур Сулинаджиев
Екскалибур ЕООД
Геодезия и кадастър - Смолян

GPS измервания

     Глобалната позиционираща система - GPS е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положение в реално време на или около повърхността на Земята с точност от порядъка на няколко метра. 

     Чрез GPS измерванията се определя местоположението на дадена земна точка, което от гледна точка на специалиста означава, че се измерват пространствени координати в определена геоцентрична координатна система. GPS измерванията отразяват процеса на координатни определения с GPS - приемниците. 

     Екскалибур ЕООД предлагаме следните услуги в областта на GPS измерванията:

  • Измерване на геодезически мрежи за нуждите на кадастъра;
  • Създаване на трансформационни параметри за преход от една координатна система към друга;
  • Инженерни геодезически измервания (пътища, създаване на цифров модел на релефа, трасиране на площни и линейни обекти);
  • Определяне на контролни точки, необходими за изработката на ортофото планове;
  • Измерване с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.