управител инж. Артур Сулинаджиев

Екскалибур ЕООД

Геодезия и кадастър - Смолян

        Фирма Екскалибур ЕООД се развива в областта на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. Основните дейности, с които се занимава са:

  • геодезически замервания;
  • изработване на кадастрални карти;
  • трасиране на имоти;
  • регулация;
  • вертикално планиране;
  • изследване на деформации;
  • GPS измервания.